Лен-долгунец

Репродукция:

Элита


Цена: 125 000 руб./тонна


Сорт: Томич 2, ТОСТ 5, ТОСТ 3